У дурману ген пурпурного забарвлення квіток домінує


Задачі для самостійного розв’язання. 1. У кроля білий колір шерсті є рецесивним по відношенню до сірого, а хвиляста шерсть домінує над гладкою

5. Рослина флокса з білими (W ) воронкоподібними (s ) квітками схрещена з рослиною, яке має кремові (w ) плоскі (S ) квітки. З 76 потомків 37 мають квітки білі плоскі і 39 кремові плоскі. Визначити генотипи батьківських рослин.

7. При схрещуванні гороха, який має жовті і гладкі насінини, з такою самою рослиною одержано потомство в співвідношенні: жовтих гладких – 3, жовтих зморшкуватих – 1. Ці жовті зморшкуваті рослини знову схрещувалися з жовтими гладкими. В їхньому потомстві відбулося розщеплення на жовті гладкі і жовті зморшкуваті у відношенні 1:1. Одержані після другого схрещування жовті зморшкуваті рослини знову схрещувалися з жовтими гладкими. це потомство дало розщеплення на 3 жовтих гладких, 3 жовтих зморшкуватих, 1 зелений гладкий, 1 зелений зморшкуватий. Визначити генотипи батьків і потомства за всіма трьома схрещуваннями.

8. При запиленні квіток зеленого гладкого гороха пилком жовтого зморшкуватого в потомстві одержані жовті гладкі, жовті зморшкуваті, зелені гладкі, зелені зморшкуваті плоди в рівних кількостях. Визначити генотипи батьків.

9. У вівса нормальний зріст домінує над гігантизмом, а рання стиглість – над пізньостиглістю. Ознаки успадковуються незалежно. Схрещуються ранньостигла рослина з нормальним ростом з пізньостиглою гігантом. Вихідні рослини гомозиготні. В якому поколінні і з якою ймовірністю з’являться гомозиготні ранньостиглі гіганти?

11. Якими ознаками будуть володіти гібридні томати, одержані в результаті запилення червоноплідних рослин нормального зросту пилком жовто плідних карликових, якщо відомо, що червоний колір плодів – домінантна ознака, карликовість – рецесивна, всі вихідні рослини гомозиготні і гени обох ознак знаходяться в різних хромосомах. Який результат буде при подальшому схрещуванні гібридів?

12. Курка і півень чорні чубаті. Від них одержано 13 курчат: 7 чорних чубатих, 3 бурих чубатих, 2 чорних без чуба, 1 бурий без чуба. Визначити генотипи півня і курки.

14. У флоксів біле забарвлення квіток визначається геном W. кремове – w. плоский вінчик – S. воронкоподібний – s. Рослину з білими воронкоподібними квітками схрещено з рослиною, яка мала кремові плоскі квітки. У потомстві 1/4 рослин має квітки білі плоскі, 1/4 – білі воронкоподібні, 1/4 – кремові плоскі і 1/4 – кремові воронкоподібні. Визначити генотипи вихідних рослин.

15. У мишей ген чорного забарвлення домінує над алелем коричневого кольору, ген довгих вух – над алелем коротких вух, ген жорсткої шерсті над алелем м’якої шерсті. Чорна довговуха миша з жорсткою шерстю схрещена з коричневою коротковухою м’якошерстною особиною. Визначити фенотип і генотип потомства першого і другого поколінь.

17. У людини карі очі домінують над блакитними, а здатність краще володіти правою рукою – над лівою. Чи може народитися лівша з карими очима і ІІ-ою групою крові у кароокої правши з ІІ групою крові, яка вийшла заміж за правшу з карими очима і гомозиготним за ІІІ-ю групою крові? Відповідь пояснити.

19. У собак довжина шерсті, форма вух і присутність плям на тілі успадковуються незалежно один від одного. Довга шерсть (l ) є рецесивною ознакою по відношенню до короткої (L ), висяче вухо (Н ) домінує над стоячим (h ), присутність білих плям на тілі (S ) – над їх відсутністю. Схрестили гетерозиготних короткошерстних з білими плямами і стоячими вухами собак і гетерозиготних висловухих з білими плямами собак, які мають довгу шерсть. Одержали 40 цуценят.

Скільки різних генотипів буде спостерігатися від такого схрещування?

Яка частина висловухих потомків буде мати коротку шерсть і білі плями на тілі? Яка частина цуценят буде довгошерстними?

20. Короткозорий (домінантна ознака) лівша (рецесивна ознака) вступає в шлюб з жінкою, нормальною за обома ознаками. Відомо, що у обох подружжя були брати і сестри, які хворіли на фенілкетонурію, але самі подружжя нормальні у відношенні цієї аномалії. В їхній сім’ї перша дитина була нормальна щодо всіх трьох ознак, друга була короткозорою лівшею, а третя опинилася хворою на фенілкетонурію. Визначити генотипи батьків та всіх трьох дітей та ймовірність їх появи в потомстві.

25. Гомозиготна дрозофіла чорного кольору із загнутими крилами і без щетинок схрещена з дрозофілою дикої лінії (сірого кольору з нормальними крилами і щетинками). Визначити, які будуть гібридні особини і яке потомство буде одержано в результаті схрещувань між собою цих гібридів? Відомо, що рецесивні гени чорного забарвлення, загнутих крил і відсутності щетинок знаходяться в різних парах хромосом (мутації black,bert, spineless). Скласти схему аналізуючого схрещування.

26. У курей біле оперіння (І ) домінує над забарвленим (і ), опереність гомілки (F ) – над голоногістю (f ), горіхоподібний гребінь (R ) – над листоподібним (r ) Схрещена гомозиготна біла з опереними ногами і горіхоподібними гребенем курка з забарвленим голоногим з листоподібним гребінцем півнем. Яка частина білих оперених з горіхоподібним гребінцем нащадків F2 від цього схрещування не дасть розщеплення при схрещуванні із забарвленими голоногими з простим гребінцем птахами?

27. У плодів кавуна кірка може бути зелена або смугаста, форма плода – довга або кругла. Гомозиготна рослина з довгими зеленими плодами схрещена з гомозиготною рослиною, яка має круглі смугасті плоди. В F1 плоди круглі зелені. Яке буде потомство при схрещуванні сортів з круглими зеленими та довгими зеленими плодами?

28. У дрозофіли відсутність очей (eyeless ) успадковується як рецесивна ознака, а нормальна будова крил домінує над зачатковими (vestigial ). Муха без очей з нормальними крилами, гетерозиготна за геном зачаткових крил, схрещена з мухою, гетерозиготною за геном eyeless. яка має нормальні очі і зачаткові крила. Визначити генотип і фенотип потомства.

31. У курей чорне забарвлення оперіння визначається геном Е. буре – е. присутність чуба – С. відсутність – с. Бурий чубатий півень схрещений з чорною куркою без чуба. В їх потомстві половина бурих чубатих і половина чорних чубатих. Які генотипи батьків – півня і курки? Навести схему схрещувань.

32. Відомо, що рослина має генотип АаBbCc .

а) скільки типів гамет може продукувати ця рослина?

33. У собак чорний колір шерсті домінує над кавовим, а коротка шерсть – над довгою. Обидві пари алелів не зчеплені. 1) Яку частину чорних короткошерстних цуценят можна очікувати від схрещування двох особин, гетерозиготних за обома ознаками? 2) Мисливець купив собаку чорного з короткою шерстю і хоче впевнитись, що він не несе алелів кавового кольору та довгої шерсті. Якого партнера за фенотипом і генотипом потрібно підібрати, щоб перевірити генотип купленого собаки?

38. Дві клітини евглени зливаються в одну диплоїдну спору. Одна клітина має очко-стигму і жовтий хроматофор, друга не має стигми, але хроматофор у неї зелений. Яке потомство і в якому співвідношенні слід очікувати при проростанні цієї спори? Зверніть увагу, що евглени гаплоідні.

39. Схрещуються особини AaBbCcEe та AaBbCCEe. Яку частину потомства складуть особини генотипу AabbCCee. aabbccee. AaBBCcEE ?

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2017 год. (0.078 с).

Источник: http://studopedia.org/2-148351.html

1. У кроля білий колір шерсті є рецесивним по відношенню до сірого, а хвиляста шерсть домінує над гладкою. Сірий хвилястий кроль схрещується з сірою гладкою самкою. У потомстві одержані білі хвилясті кролі. Як провести схрещування далі, щоб одержати побільше білих хвилястих кролів? Як перевірити чистоту лінії білих хвилястих кролів першого покоління?

2. При схрещуванні рослин пшениці, які мають щільний остистий колос, з рослиною, що має рихлий безостий колос, в F1 всі рослини мають безосте колосся середньої щільності. В F2 одержали безостих з щільним колосом – 58, безостих з колосом середньої щільності – 125, безостих з рихлим колосом – 18, остистих з колосом середньої щільності – 40, остистих з щільним колосом – 18, остистих з рихлим колосом – 21.Як успадковуються ознаки, що вивчаються? Які генотипи батьківських рослин?

3. Посіяна жовта зморшкувата горошина невідомого походження. Яке може бути за формою та забарвленням насіння на рослині, що виросла з цієї горошини? з зеленої зморшкуватої?

4. У гороха жовтий колір насіння А домінує над зеленим а, гладка поверхня насіння В – над зморшкуватою b .

а) гомозиготний жовтий гладкий горох схрещували з зеленим зморшкуватим. Визначити фенотип і генотип потомства в першому і другому поколіннях.

б) дигетерозиготних горох з жовтими гладкими насінинами схрещений з зеленим гетерозиготним зморшкуватим. Яке розщеплення за фенотипом і генотипом очікується в потомстві?

6. У запашного горошку високий зріст (Т ) домінує над карликовим (t ), зелене забарвлення бобів (G ) — над жовтим (g ), а кругла форма насіння (R ) – над зморшкуватою (r ). Дати аргументовану відповідь на питання:

TTGgRr x ttGgrr ttggRr x TtGgrr

б) яким буде фенотип гібридів F1 від схрещування гомозиготного карликового запашного горошка з зеленими зморшкуватими насінинами з гомозиготним високим жовтозерним круглонасінним горошком? Які гамети будуть утворюватись у гібрида F1. Яке буде розщеплення в F2 та обох Fb ?

10. У морської свинки кудлата шерсть визначається геном R. гладка – r. коротка – L. довга — l. чорне забарвлення шерсті – B. біле — b .

Яким буде F1 і F2 при схрещуванні свинок, які розрізняються за алелями всіх трьох генів? Що одержимо при схрещуванні гібрида F1 з гладко- та довгошерстною білою свинкою?

13. Гомозиготну рослину з пурпуровими квітками і коротким стеблом схрестили з гомозиготною рослиною з червоними квітками і довгим стеблом. Гібриди F1 мали пурпурові квітки і коротке стебло. При аналізуючому схрещуванні F1 з подвійною гомозиготою за рецесивними генами були одержані наступні нащадки:

52 – з пурпуровими квітками і коротким стеблом

47 – з пурпуровими квітками і довгим стеблом

49 – з червоним квітками і коротким стеблом

16. Перед судово-медичним експертом поставлене завдання вияснити, рідний чи прийомний син в сім’ї подружжя. Дослідження крові всіх трьох членів сім’ї показало наступні результати: у жінки резус-позитивна кров групи ІІ, у її чоловіка – резус-негативна І групи, у дитини резус-позитивна кров ІV групи. Яке заключення повинен дати експерт і на чому воно базується?

18. Полідактилія, короткозорість і карий колір очей успадковуються як домінантні ознаки. Гени, що визначають ці ознаки, містяться в різних парах хромосом. Яка ймовірність народження кароокої дитини без аномалій, якщо обоє батьків гетерозиготні за всіма трьома генами?

Скільки різних фенотипів може зустрічатися серед цуценят?

21. У людини карі очі домінують над блакитними, а здатність краще володіти правою рукою домінує над ліворукістю, причому гени обох ознак знаходяться в різних парах хромосом. Кароокий чоловік – лівша жениться на блакитноокій жінці, яка краще володіє правою рукою, ніж лівою. У них народилась блакитноока дитина лівша. Визначити генотипи матері, батька і дитини.

22. У людини глухонімота успадковується як аутосомна рецесивна ознака, а подагра – як домінантна. Обидва гени знаходяться в різних парах хромосом. Визначити ймовірність народження глухонімої дитини із схильністю до подагри у глухонімої матері, яка страждала подагрою, і чоловіка з нормальним слухом і мовленням, хворого на подагру.

23. У людини лисість домінує над відсутністю лисини (у чоловіків) і рецесивна у жінок. Кароокий лисий чоловік, батько якого не мав лисини і був блакитнооким, оженився на блакитноокій жінці, батько і всі брати якої були лисі. Визначити найбільш ймовірний фенотип дітей від цього шлюбу.

24. У людини синдактилія (зрощення пальців) та глаукома (порушення відтоку внутріочної рідини, що призводить до втрати зору), визначається аутосомними домінантними генами, локалізованими в різних парах хромосом. Жінка, яка страждала глаукомою, вийшла заміж за чоловіка з синдактилією. Матір жінки, як і більшість її родичів, страждала глаукомою, а батько був здоровим щодо цього захворювання. У матері чоловіка була синдактилія, а всі родичі по лінії батька не мали цієї аномалії. Визначити ймовірність народження дитини з двома захворюваннями і дитини з одним з цих спадкових порушень.

29. Самець морської свинки, який має довгу (а ) чорну (В ) кудлату (С ) шерсть, схрещений із самкою, шерсть якої кудлата коротка і біла. В декількох пометах цієї пари одержано 15 кудлатих короткошерстних чорних свинок, 13 кудлатих довгошерстних чорних, 4 гладких короткошерстних чорних і 5 гладких довгошерстних чорних. 1) Визначити генотипи батьків. 2) Яке очікується співвідношення різних фенотипових класів?

30. При схрещуванні дрозофіли з нормальними очима та крилами з мухою без очей, яке має нормальні крила, в потомстві одержано мух: 3/8 з нормальними очима і крилами, 3/8 – без очей з нормальними крилами, 1/8 – з нормальними очима і зачатковими крилами, 1/8 – без очей з зачатковими крилами. Визначити генотипи батьківських особин.

в) скільки генотипів і в якому співвідношенні буде представлено в потомстві від самозапилення цієї рослини?

34. Схрещуються особини AaBbCcDd та AabbCCDd. Яку частину в потомстві складуть особини з генотипом: AABbCcdd. aaBbCcDd. AaBbCcdd ?

35. У шкідливої комахи – комара (Culex ) ген Kuf – вкорочення крила імаго – розміщений в третій групі зчеплення, а ген рубинових очей (ru ) лежить в другій хромосомі. Схрещували комарів з короткими крилами, але нормальними очима, з самками, які мали рубинові очі. В якому поколінні і з якою ймовірністю в потомстві від цього схрещування з’являться особини з рубиновими очима і вкороченими крилами?

36. Серпоподібноклітинна анемія і таласемія (анемія Кулі) успадковуються як дві ознаки з неповним домінуванням; гени не зчеплені між собою і знаходяться в аутосомах. У гетерозигот за серпоподібноклітинною анемією, так само, як і у гетерозигот за таласемією, захворювання не має чітко вираженої клінічної картини, але в усіх випадках носії стійкі до малярії. У подвійних гетерозигот (дигібридів за обома парами ознак) розвивається мікродрепаноцитарна анемія (В.П.Єфроїмсон, 1968). Гомозиготи за серпоподібноклітинною анемією і таласемією вмирають у дитинстві. Визначити ймовірність народження здорових дітей в сім’ї, де один з батьків гетерозиготний за серпоподібноклітинною анемією, але нормальний за таласемією, а другий – гетерозиготний за таласемією але нормальний у відношенні серпоподібноклітинної анемії.

37. Батьки мають ІІ та ІІІ грипи крові. У них народилася дитина з І групою крові і хвора на серпоподібноклітинну анемію (успадкування аутосомне з неповним домінуванням, не зчеплене з групами крові). Визначити ймовірність народження хворих дітей з IV групою крові.

40. У дурмана пурпурне забарвлення квіток (Р ) домінує над білим (р ), а колючі насінні коробочки (S ) – над гладкими (s ). Пурпурно квіткова гладка рослина, схрещена з білоквітковою колючою, дала 320 пурпурно-квіткових колючих і 312 пурпурноквіткових гладких. Визначити фенотипи й генотипи нащадків, одержаних від схрещування цих двох генотипів F1 між собою.

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2017 год. (0.073 с).

1. У кроля білий колір шерсті є рецесивним по відношенню до сірого, а хвиляста шерсть домінує над гладкою. Сірий хвилястий кроль схрещується з сірою гладкою самкою. В потомстві одержані білі хвилясті кролі. Як провести схрещування далі, щоб одержати побільше білих хвилястих кролів? Як перевірити чистоту лінії білих хвилястих кролів першого покоління?

2. При схрещуванні рослин пшениці, які мають щільний остистий колос, з рослиною, що має рихлий безостий колос, в F1 всі рослини мають безосте колосся середньої щільності. В F2 одержали безостих з щільним колосом – 58, безостих з колосом середньої щільності – 125, безостих з рихлим колосом – 18, остистих з колосом середньої щільності – 40, остистих з щільним колосом – 18, остистих з рихлим колосом – 21.

Як успадковуються ознаки, що вивчаються? Які генотипи батьківських рослин?

(Відповідь: Р. ознака остистості успадковується за повним домінуванням, щільності полоса – за неповним ааВВ х ААbb F1 :AaBb; F2 за фенотипом: (3/4 безостий; 1/4 остистий) х (1/4 щільний х 2/4 середньої щільності. 1/4 рихлий=3:6:3:1:2:1).

3. Посіяна жовта зморшкувата горошина невідомого походження. Яке може бути за формою та забарвленням насіння на рослині, що виросла з цієї горошини? з зеленої зморшкуватої?

4. Від схрещування двох сортів полуниці, один з яких має вуса і червоні плоди, а у другого ягоди білі і вуса відсутні, рослини мають вуса рожеві плоди. Чи можна вивести сорт з рожевими ягодами і безвусий?

5. У томатів червоне забарвлення плоду визначається домінантним геном R. жовте – r. нормальний зріст рослини – D. карликовий – d. Є сорти жовтоплідний нормальний і червоноплідний карликовий.

1) Як з цим вихідним матеріалом більш доцільно одержати гомозиготні форми: червоноплідну нормальну і жовтоплідну карликову? Яку одержати легше? (Відповідь: Спочатку схрестити сорти, потім одержати гібриди F2. Одержати легше жовтоплідну кардикову).

2) Яке потомство слід очікувати від схрещування гетерозиготних томатів з червоними плодами нормального зросту з рослинами, гомозиготними за обома рецесивними ознаками? (Відповідь: червоноплодні нормальні. червоноплодні карликові. жовтоплодні нормальні. жовтоплодні карликові у співвідношенні 1:1:1:1)

в) гетерозиготний зморшкуватий жовтий горох схрещений з зеленим гетерозиготним за гладкою формою насіння. Визначити розщеплення за фенотипом і генотипом в першому поколінні.

а) яке буде потомство наступних схрещувань (наведені генотипи батьків):

10. При запиленні квіток зеленого гладкого гороха пилком жовтого зморшкуватого в потомстві одержані жовті гладкі, жовті зморшкуваті, зелені гладкі, зелені зморшкуваті плоди в рівних кількостях. Визначити генотипи батьків.(Відповідь: ааВВ х Ааbb).

11. У вівса нормальний зріст домінує над гігантизмом, а рання стиглість – над пізньостиглістю. Ознаки успадковуються незалежно. Схрещуються ранньостигла рослина з нормальним ростом з пізньостиглою гігантом. Вихідні рослини гомозиготні. В якому поколінні і з якою ймовірністю з’являться гомозиготні ранньостиглі гіганти?

Яке буде F1 і F2 при схрещуванні свинок, які розрізняються за алелями всіх трьох генів? Що одержимо при схрещуванні гібрида F1 з гладко- та довгошерстною білою свинкою?

15. Курка і півень чорні чубаті. Від них одержано 13 курчат: 7 чорних чубатих, 3 бурих чубатих, 2 чорних без чуба, 1 бурий без чуба. Визначити генотипи півня і курки. (Відповідь: P:AaBb x AaBb).

16. Гомозиготну рослину з пурпуровими квітками і коротким стеблом схрестили з гомозиготною рослиною з червоними квітками і довгим стеблом. Гібриди F1 мали пурпурові квітки і коротке стебло. При аналізуючому схрещуванні F1 з подвійною гомозиготою за рецесивними генами були одержані наступні нащадки:

Дати пояснення результатам.

18. Від схрещування гладкошестного кота сірого забарвлення з чорною пухнастою кішкою народилося 5 кошенят, всі сірі гладкошерстні. Які гамети будуть утворюватись у кошенят F1 у випадку гомозиготності обох батьків? Які фенотипи і в якому співвідношенні найбільш ймовірно очікувати в F2. якщо схрестили особин F1 родин з одним? Яке розщеплення можна одержати, якщо схрестити сина з матір’ю?

22. Полідактилія, короткозорість і карий колір очей успадковуються як домінантні ознаки. Гени, що визначають ці ознаки, містяться в різних парах хромосом. Яка ймовірність народження кароокої дитини без аномалій, якщо обоє батьків гетерозиготні за всіма трьома генами? (Відповідь: 3/64).

Скільки різних типів гамет може утворювати кожна з батьківських тварин?

Скільки різних генотипів буде спостерігатися у цуценят від такого схрещування?

25. У людини карі очі домінують над блакитними, а здатність краще володіти правою рукою домінує над ліворукістю, причому гени обох ознак знаходяться в різних парах хромосом. Кароокий чоловік – лівша жениться на блакитноокій жінці, яка краще володіє правою рукою, ніж лівою. У них народилась блакитноока дитина лівша. Визначити генотипи матері, батька і дитини. (Відповідь: Генотипи батьків: Ааbb x aaBb, дитини – ааbb).

26. У людини глухонімота успадковується як аутосомна рецесивна ознака, а подагра – як домінантна. Обидва гени знаходяться в різних парах хромосом. Визначити ймовірність народження глухонімої дитини із схильністю до подагри у глухонімої матері, яка страждала подагрою, і чоловіка з нормальним слухом і мовою, хворого на подагру.

27. Довгошерстний сибірський кіт з мармуровим малюнком і білими плямами схрестився з короткошерстною кішкою без малюнка на тілі. В F1 всі кошенята опинилися короткошерстними без мармурового малюнка, але з білими плямами на тілі. При схрещуванні однієї з кішок (F1 ) з короткошерстним, без мармурового малюнка і без білих плям котом протягом декількох років було одержано наступне розщеплення: 26 кошенят без малюнка, але з білими плямами, 27 – без малюнка і без плям, 9 – мармурових з білими плямами, 8 – мармурових без білих плям, при чому всі кошенята були короткошерстними. Визначити генотип всіх особин, якщо відомо, що у котів ген S визначає присутність білих плям на тілі, рецесивний алель s – їх відсутність, T – відсутність малюнка, його рецесивний алель t – мармуровий малюнок на тілі. (Відповідь: F1 :LlSsTt x LLssTt).

28. У людини лисість домінує над відсутністю лисини (у чоловіків) і рецесивна у жінок. Кароокий лисий чоловік, батько якого не мав лисини і був блакитнооким, оженився на блакитноокій жінці, батько і всі брати якої були лисі. Визначити найбільш ймовірний фенотип дітей від цього шлюбу.

29. У людини синдактилія (зрощення пальців) та глаукома (порушення відтоку внутріочної рідини, що призводить до втрати зору), визначається аутосомними домінантними генами, локалізованими в різних парах хромосом. Жінка. яка страждала глаукомою, вийшла заміж за чоловіка з синдактилією. Матір жінки, як і більшість її родичів, страждала глаукомою, а батько був здоровим щодо цього захворювання. У матері чоловіка була синдактилія, а всі родичі по лінії батька не мали цієї аномалії. Визначити ймовірність народження дитини з двома захворюваннями і дитини з одним з цих спадкових порушень. (Відповідь: 1/4; 1/2).

WWdd x WwDD WwDd x wwdd

32. У кур біле оперіння (І ) домінує над забарвленим (і ), опереність гомілки (F ) – над голоногістю (f ), горіхоподібний гребінь (R ) – над листоподібним (r ) Схрещена гомозиготна біла з опереними ногами і горіхоподібними гребенем курка з забарвленим голоногим з листоподібним гребінцем півнем. Яка частина білих оперених з горіхоподібним гребінцем нащадків F2 від цього схрещування не дасть розщеплення при схрещуванні із забарвленими голоногими з простим гребінцем птахами?

33. У плодів кавуна кірка може бути зелена або смугаста, форма плода – довга або кругла. Гомозиготна рослина з довгими зеленими плодами схрещена з гомозиготною рослиною, яка має круглі смугасті плоди. В F1 плоди круглі зелені. Яке буде потомство при схрещуванні сортів з круглими зеленими та довгими зеленими плодами?

37. При схрещуванні дрозофіли з нормальними очима та крилами з мухою без очей, яке має нормальні крила, в потомстві одержано мух: 3/8 з нормальними очима і крилами, 3/8 – без очей з нормальними крилами, 1/8 – з нормальними очима і зачатковими крилами, 1/8 – без очей з зачатковими крилами. Визначити генотипи батьківських особин.

38. У курей чорне забарвлення оперіння визначається геном Е. буре – е. присутність чуба – С. відсутність – с. Бурий чубатий півень схрещений з чорною куркою без чуба. В їх потомстві половина бурих чубатих і половина чорних чубатих. Які генотипи батьків – півня і курки? Навести схему схрещувань.

39. Відомо, що рослина має генотип АаBbCc .

40. У собак чорний колір шерсті домінує над кавовим, а коротка шерсть – над довгою. Обидві пари алелів не зчеплені. 1) Яку частину чорних короткошерстних цуценят можна очікувати від схрещування двох особин, гетерозиготних за обома ознаками? 2) Мисливець купив собаку чорного з короткою шерстю і хоче впевнитись, що він не несе алелів кавового кольору та довгої шерсті. Якого партнера за фенотипом і генотипом потрібно підібрати, щоб перевірити генотип купленого собаки? (Відповідь: 1) 9/16 або 56,2%; 2) треба схрестити купленого собаку з кавовим довгошерстним).

41. Рослина гарбуза з білими дископодібними плодами, яка схрещена з рослиною, що має білі кулеподібні плоди, дає в потомстві 38 рослин з білими дископодібними, 36 – з білими кулеподібними, 13 – з жовтими дископодібними і 12 – з жовтими кулеподібними плодами. Визначити генотипи батьківських рослин.

42. Схрещуються особини AaBbCcDd та AabbCCDd. Яку частину в потомстві складуть особини з генотипом: AABbCcdd. aaBbCcDd. AaBbCcdd ?

44. Серпоподібноклітинна анемія і таласемія (анемія Кулі) успадковуються як дві ознаки з неповним домінуванням; гени не зчеплені між собою і знаходяться в аутосомах. У гетерозигот за серпоподібноклітинною анемією, так само, як і у гетерозигот за таласемією, захворювання не має чітко вираженої клінічної картини, але в усіх випадках носії стійкі до малярії. У подвійних гетерозигот (дигібридів за обома парами ознак) розвивається мікродрепаноцитарна анемія (В.П.Єфроїмсон, 1968). Гомозиготи за серпоподібноклітинною анемією і таласемією вмирають у дитинстві. Визначити ймовірність народження зовсім здорових дітей в сім’ї, де один з батьків гетерозиготний за серпоподібноклітинною анемією, але нормальний за таласемією, а другий – гетерозиготний за таласемією але нормальний у відношенні серпоподібноклітинної анемії.

45. Батьки мають ІІ та ІІІ грипи крові. У них народилася дитина з І групою крові і хвора на серпоподібноклітинну анемію (успадкування аутосомне з неповним домінуванням, не зчеплене з групами крові). Визначити ймовірність народження хворих дітей з IV групою крові.

50. У дурмана пурпурне забарвлення квіток (Р ) домінує над білим (р ), а колючі насінні коробочки (S ) – над гладкими (s ). Пурпурно квіткова гладка рослина, схрещена з білоквітковою колючою, дала 320 пурпурно-квіткових колючих і 312 пурпурноквіткових гладких. Визначити фенотипи й генотипи нащадків, одержаних від схрещування цих двох генотипів F1 між собою.

Источник: http://mylektsii.ru/10-124605.html

А високо рослість над низькорослістю. Обидві ознаки успадковуються незчеплено. Схрестили дві гомозиготні рослини — високу із зморшкуватим насінням і низькорослу з гладеньким. Надалі гібриди розмножувалися самозапиленням. У

1. Один із сортів пшениці має червоне колосся (домінантна ознака) й неполягаюче стебло (рецесивна ознака). Другий сорт пшениці має біле колосся (ре­цесивна ознака) й полягаюче стебло (домінантна ознака). Обидва сорти гете­розиготні. Який процент гібридів із білим колоссям і неполягаючим стеблом буде отримано внаслідок схрещування цих сортів.

2. У людини є дві форми глухонімоти, які визначаються рецесивними аутосомними не зчепленими генами.

а) Яка вірогідність народження дітей глухонімими в сім’ї, де мати і ба­тько страждають одною і тою ж формою глухонімоти, а за другою формою глухонімоти, вони гетерозиготні.

б) Яка вірогідність народження дітей глухонімими в сім’ї, де обоє бать­ків страждають різними формами глухонімоти, а за другою парою ге­нів глухонімоти кожний з них гетерозиготний?

3. У гороху гладенька форма насіння домінує над зморшкуватою, а високо рослість — над низькорослістю. Обидві ознаки успадковуються незчеплено. Схрестили дві гомозиготні рослини — високу із зморшкуватим насінням і низькорослу — з гладеньким. Надалі гібриди розмножувалися самозапиленням. У Р1 одержано 1760 рослин. Скільки серед них (теоретично) має бути високих рослин із гладеньким насінням.

4. У сімї де дружина має 1 групу крові, а чоловік — ІУ народився син-дальтонік з Ш групою крові. Обоє батьків розрізняють кольори нормально. Визначте вірогідність народження здорового сина і його можливі групи крові. Дальтонізм спадкується як рецесивна зчеплена з X-хромосомою ознака.

5. У дурману пурпурове забарвлення квіток (Р) домінує над білим (р), а колючі коробочки (Д) — над гладенькими (д). Рослину з пурпуровими квітами і гладенькою коробочкою схрестили з такою, що має білі квіти і колючі коробочки. Одержали 320 рослин з пурпуровими і колючими коробочками і 31-2 рослин з пурпуровими квітами і гладенькими коробочками. Визначте генотипи батьківських форм.

6. У людини деякі форми короткозорості домінують над нормальним зором, а карі очі — над блакитними. Гени обох пар знаходяться в різних хромосомах.

А) Яке потомство можна чекати від шлюбу гетерозиготних за обома ознаками батьків?

Б) Яке потомство можна чекати від шлюбу чоловіка з нормальним зором і блакитними очима і дигетерозиготної жінки?

7. Вагітна жінка звернулась до генетичної консультації. Вона дальтонік. У її чоловіка — нормальний зір. У матері жінки зір нормальний, а

батько — дальтонік. Ультразвукове дослідження виявило, що у жінки

буде різностатева двійня. Яким буде зір у дітей?

8.При схрещуванні ротиків з червоними квітами і широким листям

одержують лише такі ж рослини, а якщо схрещувати між собою

рослини з білими квітами і вузьким листям — тільки білими квітами і

вузьким листям. Від схрещування рослин з червоними квітами і

широким листям з білими квітами і вузьким листям, все потомство Р1

були з рожевими квітами і середнім листям. Яке співвідношення

генотипів- і фенотипів повинно з’явитися внаслідок схрещування двох

рослин ротиків з рожевими квітами і середнім листям.

9. Класична гемофілія передається як рецесивна, зчеплена з X-

хромосомою ознакою. Чоловік, хворий на гемофілію, одружується з

жінкою, яка не має. цього захворювання. У них народжуються

нормальні дочки й сини, які одружуються з не хворими на гемофілію

особами. Чи виявляться в онуків знову гемофілія, і яка ймовірність

появи хворих у родинах дочок і синів?

10. У батьків з II та III групами крові народилася дитина з І групою крові, хвора на серповидно-клітинну анемію (незчеплене з групами крові аутосомне успадкування ‘ з неповним домінуванням). Визначте ймовірність народження хворих дітей з II групою крові.

11.Шестипалість і короткозорість — домінантні ознаки у людини. Яка ймовірність народження дітей без аномалій в сім’ї, якщо обидва з батьків страждають обома недоліками, але є гетерозиготними за обома ознаками?

У карооких батьків — четверо дітей, з яких двоє блакитнооких мають І і

ІУ групи крові, а двоє карооких — II і III. Карий колір очей домінує над

блакитними і визначається аутосомним геном. Яка ймовірність

народження наступної дитини блакитноокою з III групою крові?

Визначте генотипи батьків та всіх дітей.

У людини ген, що викликає одну з форм колірної сліпоти, або

Кремове забарвлення шерсті у кішок — рецесивна ознака, чорне

забарвлення шерсті — домінантна ознака. Ген короткої шерсті домінує

над геном довгої шерсті. Гени кольору і довжини шерсті — аутосомні

ознаки. Селекціонери мають породи з чорною довгою шерстю, чорною

короткою шерстю та кремовою короткою. Вони вирішили вивести

породу з кремовою довгою шерстю. Як необхідно провести

схрещування? Скільки нащадків необхідно одержати, щоб серед них

було б п’ять кремових довгошерстих особин?

15. Схрещували породу шортгорнської худоби — білу безрогу з рудою, але рогатою. Біле забарвлення шерсті не повністю домінує над рудим, безрогість домінує над рогатістю. Гібриди першого покоління будуть безрогі і чалого забарвлення. Якого кольору будуть нащадки при схрещуванні гібрида Р1 з породою, яка має біле і руде забарвлення? Визначити кількість фенотипів при цих схрещуваннях.

16. Плоди томатів бувають червоні і жовті, гладкі і пухнасті. Ген

червоного кольору домінантний, ген пухнастості рецесивний. Обидві

пари знаходяться в різних хромосомах.

а) Яке потомство можна чекати від схрещування гетерозиготних

томатів з червоними і гладкими плодами з особиною

гомозиготною за обома рецесивними ознаками.

б) Із зібраного в господарстві врожаю помідорів виявилося 36 т.

гладких червоних і 12 т. червоних пухнастих. Скільки серед

врожаю буде жовтих пухнастих помідорів, якщо вихідний матеріал

був гетерозиготний за обома ознаками?

17. Забарвлення квіток нічної красуні успадковується за проміжним

типом, а нормальна висота домінує над карликовістю. Схрестили між

собою дигетерозиготні рослини. Потім пилком з одержаних рожево

квіткових карликових рослин запилили всі гібриди нормальної висоти

з червоними квітками. В результаті одержали 540 рослин. Скільки з

• них теоретично повинно бути червоно квіткових карликових?

18. У курей чорне оперення визначається геном Е, буре — є, наявність чубка

— С, відсутність чубка—с.

а) Бурий чубатий півень схрещений з чорною куркою без чубчика. В

їхньому потомстві половина курчат чорних чубатих і половина бурих

чубатих. Які генотипи півня і курки?

б) Курка і півень — чорні чубаті. Від них одержано 13 курчат: 7 чорних

чубатих, 3 бурих чубатих, 2 чорних без чубка, 1 буре без чубка. Які

генотипи півня і курки?

19. У флоксів білі квіти визначаються геном А кремові — а; плоский віночок — Б, лійковидний — б. Рослини з білими лійковидними квітками схрещені з рослиною з кремовими плоскими квітками. В потомстві 1/4 рослин має квітки білі плоскі, 1/4 — білі лійковидні, 1/4 — кремові плоскі, 1/4 — кремові лійковидні. Визначіть генотипи вихідних рослин.

20.У людини короткозорість (М) домінує над нормальним зором (т), а

карий колір очей (В) — над блакитним (в). Блакитноокий короткозорий

чоловік, мати якого мала нормальний зір, одружився з кароокою жінкою

з нормальним зором. Перша дитина від цього шлюбу — кароока

короткозора, а друга — блакитноока короткозора. Визначте генотипи батьків і дітей.

/21. Одружується дівчина, хвора на цукровий діабет і короткозорий юнак. Які у них можуть бути діти, якщо юнак гомозиготний? Чи будуть у них цілком здорові онуки, якщо їхні діти одружаться з особинами, хворими на цукровий діабет і з нормальним зором. Цукровий діабет — рецесивна ознака, короткозорість — домінантна ознака.

22. Чоловік із кучерявим волоссям і карими очима, родичі якого в ряді поколінь

мали карі очі, одружується з жінкою, яка має пряме волосся й блакитні очі

Чи будуть у них діти й онуки з кучерявим волоссям і блакитними очима за

умови, що діти одружуватимуться з людьми. у яких блакитні очі й пряме

волосся? Кучеряве волосся не сповна домінує над прямим, гетерозиготи мають хвилясте волосся.

Источник: http://razom.znaimo.com.ua/docs/5839/index-22749.html

Організмовий рівень організації живої природи. Закономірності спадковості — сторінка №1/1

ІІ, ІІІ курс Інструктивна картка

Тема. Організмовий рівень організації живої природи. Закономірності спадковості.

Практична робота № 1

Тема: РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ З ГЕНЕТИКИ

(МОНО- І ДИГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ)

Мета: навчитися розв’язувати типові генетичні задачі, ознайомитися з ілюстраціями дії законів Менделя на різних прикладах. Застосовувати теоретичні знання під час розв’язування задач, визначати генотипи та фенотипи нащадків за генотипом батьківських особин, або навпаки; Навчитися аналізувати розподіл ознак під час гібридизації

Обладнання: інструктивна картка, підручник.

Хід роботи

І. Теоретичне обґрунтування.

У кожній парі гомологічних хромосом одна — батьківська, друга — материнська. Відповідно один алель кожного гена потомство одержує від батька, другий — від матері. Алельні стани генів завжди альтернативні, тобто протилежні. Домінантний алель — той алель гена, який пригнічує прояв другого алеля. Слабший алель, що пригнічується, називається рецесивним .

Якщо в обох гомологічних хромосомах перебувають однакові алелі, організм є гомозиготним за даною ознакою, якщо різні алелі — гетерозиготним .

Розподіл ознак у потомства відбувається відповідно до законів Менделя.

Перший закон Менделязакон однаковості гібридів першого покоління. гібриди першого покоління від схрещування чистих ліній однакові за генотипом і фенотипом. За фенотипом усі гібриди першого покоління характеризуються домінантною ознакою, за генотипом усе перше покоління гібридів є гетерозиготним.

Другий закон Менделязакон розщеплення. під час схрещування гібридів першого покоління один з одним спостерігається розщеплення ознак у співвідношенні 3:1.

Третій закон Менделязакон незалежного спадкування. кожна пара ознак успадковується незалежно від інших пар.

ІІ. Моногібридне схрещування це схрещування батьківських форм, які спадково відрізняються різними станами лише однієї ознаки.

Приклад розв’язування задачі.

У кішки довга шерсть — рецесивна ознака щодо короткої шерсті. Гомозиготну довгошерсту кішку схрестили з гетерозиготним котом і одержали 8 кошенят.

Дайте відповіді на запитання:

а) скільки типів гамет утворюється в кота?

б) скільки типів гамет утворюється в кішки?

в) скільки генотипів буде в кошенят?

г) скільки фенотипів буде в кошенят?

д) скільки кошенят народиться з довгою шерстю?

Позначимо ген довжини шерсті літерою А. Домінантна ознака — коротка шерсть, алель А. Рецесивна ознака — довга шерсть, алель а. Кішка гомозиготна за ознакою довгої шерсті, значить, у неї генотип аа. Кіт гетерозиготний — генотип Аа.

а) у кота генотип Аа, отже, кіт продукуватиме два типи гамет: А й а;

б) у кішки генотип аа, отже, кішка продукуватиме тільки один тип гамет — а;

в) у приплоді очікується два генотипи кошенят: аа та Аа у співвідношенні 1:1;

г) у приплоді буде два різних фенотипи кошенят. Фенотипи кошенят розподіляться так само, як генотипи: кошенята з генотипом Аа — фенотипово короткошерсті, кошенята з генотипом аа фенотипово довгошерсті. Тобто, співвідношення фенотипів також становитиме 1:1;

д) довга шерсть буде у половини народжених кошенят. У нашому випадку народилося восьмеро кошенят, отже, довгошерстими будуть четверо з них.

Источник: http://nadoest.com/organizmovij-rivene-organizaciyi-jivoyi-prirodi-zakonomirnosti-v2

Навчально-методичний посібник для учнів Х-ХІ класів середніх учбових закладів з поглибленим вивченням біології І студентів середніх та вищих навчальних закладів

Навчально-методичний посібник для учнів Х-ХІ класів середніх учбових закладів з поглибленим вивченням біології І студентів середніх та вищих навчальних закладів

4.3. Задачі для самостійного розв’язання

2. При схрещуванні рослин пшениці, які мають щільний остистий колос, з рослиною, що має рихлий безостий колос, в F 1 всі рослини мають безосте колосся середньої щільності. В F 2 одержали безостих з щільним колосом – 58, безостих з колосом середньої щільності – 125, безостих з рихлим колосом – 18, остистих з колосом середньої щільності – 40, остистих з щільним колосом – 18, остистих з рихлим колосом – 21.

(Відповідь: Р. ознака остистості успадковується за повним домінуванням, щільності полоса – за неповним ааВВ х ААbb F1 :AaBb; F2 за фенотипом: (3/4 безостий; 1/4 остистий) х (1/4 щільний х 2/4 середньої щільності : 1/4 рихлий=3:6:3:1:2:1).

1) Як з цим вихідним матеріалом більш доцільно одержати гомозиготні форми: червоноплідну нормальну і жовтоплідну карликову? Яку одержати легше? (Відповідь: Спочатку схрестити сорти, потім одержати гібриди F 2. Одержати легше жовтоплідну кардикову).

2) Яке потомство слід очікувати від схрещування гетерозиготних томатів з червоними плодами нормального зросту з рослинами, гомозиготними за обома рецесивними ознаками? (Відповідь: червоноплодні нормальні : червоноплодні карликові : жовтоплодні нормальні : жовтоплодні карликові у співвідношенні 1:1:1:1)

6. У гороха жовтий колір насіння А домінує над зеленим а, гладка поверхня насіння В – над зморшкуватою b .

7. Рослина флокса з білими (W ) воронкоподібними (s ) квітками схрещена з рослиною, яке має кремові (w ) плоскі (S ) квітки. З 76 потомків 37 мають квітки білі плоскі і 39 кремові плоскі. Визначити генотипи вихідних рослин.

8. У запашного горошку високий зріст (Т ) домінує над карликовим (t ), зелене забарвлення бобів (G ) — над жовтим (g ), а кругла форма насіння (R ) – над зморшкуватою (r ). Дати аргументовану відповідь на питання:

TTGgRr x ttGgrr ttggRr x TtGgrr

б) яким буде фенотип гібридів F 1 від схрещування гомозиготного карликового запашного горошка з зеленими зморшкуватими насінинами з гомозиготним високим жовтозерним круглонасінним горошком? Які гамети будуть утворюватись у гібрида F 1. Яке буде розщеплення в F 2 та обох F b ?

9. При схрещуванні гороха, який має жовті і гладкі насінини, з такою самою рослиною одержано потомство в співвідношенні: жовтих гладких – 3, жовтих зморшкуватих – 1. Ці жовті зморшкуваті рослини знову схрещувалися з жовтими гладкими. В їх потомстві відбулося розщеплення на жовті гладкі і жовті зморшкуваті у відношенні 1:1. Одержані після другого схрещування жовті зморшкуваті рослини знову схрещувалися з жовтими гладкими. це потомство дало розщеплення на 3 жовтих гладких, 3 жовтих зморшкуватих, 1 зелений гладкий, 1 зелений зморшкуватий. Визначити генотипи батьків і потомства за всіма трьома схрещуваннями.

10. При запиленні квіток зеленого гладкого гороха пилком жовтого зморшкуватого в потомстві одержані жовті гладкі, жовті зморшкуваті, зелені гладкі, зелені зморшкуваті плоди в рівних кількостях. Визначити генотипи батьків.(Відповідь: ааВВ х Ааbb).

12. У морської свинки кудлата шерсть визначається геном R. гладка – r. коротка – L. довга — l. чорне забарвлення шерсті – B. біле — b .

Яке буде F 1 і F 2 при схрещуванні свинок, які розрізняються за алелями всіх трьох генів? Що одержимо при схрещуванні гібрида F 1 з гладко- та довгошерстною білою свинкою?

13. Якими ознаками будуть володіти гібридні томати, одержані в результаті запилення червоноплідних рослин нормального зросту пилком жовто плідних карликових, якщо відомо, що червоний колір плодів – домінантна ознака, карликовість – рецесивна, всі вихідні рослини гомозиготні і гени обох ознак знаходяться в різних хромосомах. Який результат буде при подальшому схрещуванні гібридів?

14. У собак чорне забарвлення шерсті домінує над коричневим, а пегость рецесивна по відношенню до суцільного забарвлення. Який колір шерсті слід очікувати у цуценят, що народилися від коричневого батька і чорно-пегої матері? Чи з’являться коричнево-пегі цуценята у чорних батьків? Вказати всі можливі сполучення гомо- і гетерозигот у батьківських особин.

15. Курка і півень чорні чубаті. Від них одержано 13 курчат: 7 чорних чубатих, 3 бурих чубатих, 2 чорних без чуба, 1 бурий без чуба. Визначити генотипи півня і курки. (Відповідь: P:AaBb x AaBb).

45 – з червоними квітками і довгим стеблом

17. У флоксів біле забарвлення квіток визначається геном W. кремове – w. плоский вінчик – S. воронкоподібний – s. Рослину з білими воронкоподібними квітками схрещено з рослиною, яка мала кремові плоскі квітки. В потомстві 1/4 рослин має квітки білі плоскі, 1/4 – білі воронкоподібні, 1/4 – кремові плоскі і 1/4 – кремові воронкоподібні. Визначити генотипи вихідних рослин.

18. Від схрещування гладкошестного кота сірого забарвлення з чорною пухнастою кішкою народилося 5 кошенят, всі сірі гладкошерстні. Які гамети будуть утворюватись у кошенят F 1 у випадку гомозиготності обох батьків? Які фенотипи і в якому співвідношенні найбільш ймовірно очікувати в F 2. якщо схрестили особин F 1 родин з одним? Яке розщеплення можна одержати, якщо схрестити сина з матір’ю?

19. У мишей ген чорного забарвлення домінує над алелем коричневого кольору, ген довгих вух – над алелем коротких вух, ген жорсткої шерсті над алелем м’якої шерсті. Чорна довговуха миша з жорсткою шерстю схрещена з коричневою коротковухою м’якошерстною особиною. Визначити фенотип і генотип потомства першого і другого поколінь.

20. Перед судово-медичним експертом поставлене завдання вияснити, рідний чи прийомний син в сім’ї подружжя. Дослідження крові всіх трьох членів сім’ї показало наступні результати: у жінки резус-позитивна кров групи ІІ, у її чоловіка – резус-негативна І групи, у дитини резус-позитивна кров І групи. Яке заключення повинен дати експерт і на чому воно базується?

21. У людини карі очі домінують над блакитними, а здатність краще володіти правою рукою – над лівою. Чи може народитися лівша з карими очима і ІІ-ою групою крові у кароокої правши з ІІ групою крові, яка вийшла заміж за правшу з карими очима і гомозиготним за ІІІ-ю групою крові? Відповідь пояснити.

23. У собак довжина шерсті, форма вух і присутність плям на тілі успадковуються незалежно один від одного. Довга шерсть (l ) є рецесивною ознакою по відношенню до короткої (L ), висяче вухо (Н ) домінує над стоячим (h ), присутність білих плям на тілі (S ) – над їх відсутністю. Схрестили гетерозиготних короткошерстних з білими плямами і стоячими вухами собак і гетерозиготних висловухих з білими плямами собак, які мають довгу шерсть. Одержали 40 цуценят.

24. Короткозорий (домінантна ознака) лівша (рецесивна ознака) вступає в шлюб з жінкою, нормальною за обома ознаками. Відомо, що у обох подружжя були брати і сестри, які хворіли на фенілкетонурію, але самі подружжя нормальні у відношенні цієї аномалії. В їхній сім’ї перша дитина була нормальна щодо всіх трьох ознак, друга була короткозорою лівшею, а третя опинилася хворою на фенілкетонурію. Визначити генотипи всіх трьох дітей.

25. У людини карі очі домінують над блакитними, а здатність краще володіти правою рукою домінує над ліворукістю, причому гени обох ознак знаходяться в різних парах хромосом. Кароокий чоловік – лівша жениться на блакитноокій жінці, яка краще володіє правою рукою, ніж лівою. У них народилась блакитноока дитина лівша. Визначити генотипи матері, батька і дитини. (Відповідь: Генотипи батьків: Ааbb x aaBb, дитини – ааbb).

27. Довгошерстний сибірський кіт з мармуровим малюнком і білими плямами схрестився з короткошерстною кішкою без малюнка на тілі. В F 1 всі кошенята опинилися короткошерстними без мармурового малюнка, але з білими плямами на тілі. При схрещуванні однієї з кішок (F 1 ) з короткошерстним, без мармурового малюнка і без білих плям котом протягом декількох років було одержано наступне розщеплення: 26 кошенят без малюнка, але з білими плямами, 27 – без малюнка і без плям, 9 – мармурових з білими плямами, 8 – мармурових без білих плям, при чому всі кошенята були короткошерстними. Визначити генотип всіх особин, якщо відомо, що у котів ген S визначає присутність білих плям на тілі, рецесивний алель s – їх відсутність, T – відсутність малюнка, його рецесивний алель t – мармуровий малюнок на тілі. (Відповідь: F 1 :LlSsTt x LLssTt).

30. У фігурних гарбузів ген W зумовлює біле забарвлення плодів, його рецесивний алель – жовте, ген D – дископодібну форму плода, а d – кулеподібну. Які гамети утворюються рослинами гарбуза з приведеними нижче генотипами і якими будуть форма і забарвлення плодів в потомстві від кожного із схрещувань:

WwDd x Wwdd

31. Гомозиготна дрозофіла чорного кольору із загнутими крилами і без щетинок схрещена з дрозофілою дикої лінії (сірого кольору з нормальними крилами і щетинками). Визначити, які будуть гібридні особини і яке потомство буде одержано в результаті схрещувань між собою цих гібридів? Відомо, що рецесивні гени чорного забарвлення, загнутих крил і відсутності щетинок знаходяться в різних парах хромосом (мутації black,bert, spineless). Скласти схему аналізуючого схрещування.

32. У кур біле оперіння (І ) домінує над забарвленим (і ), опереність гомілки (F ) – над голоногістю (f ), горіхоподібний гребінь (R ) – над листоподібним (r ) Схрещена гомозиготна біла з опереними ногами і горіхоподібними гребенем курка з забарвленим голоногим з листоподібним гребінцем півнем. Яка частина білих оперених з горіхоподібним гребінцем нащадків F 2 від цього схрещування не дасть розщеплення при схрещуванні із забарвленими голоногими з простим гребінцем птахами?

33. У плодів кавуна кірка може бути зелена або смугаста, форма плода – довга або кругла. Гомозиготна рослина з довгими зеленими плодами схрещена з гомозиготною рослиною, яка має круглі смугасті плоди. В F 1 плоди круглі зелені. Яке буде потомство при схрещуванні сортів з круглими зеленими та довгими зеленими плодами?

34. У дрозофіли відсутність очей (eyeless ) успадковується як рецесивна ознака, а нормальна будова крил домінує над зачатковими (vestigial ). Муха без очей з нормальними крилами, гетерозиготна за геном зачаткових крил, схрещена з мухою, гетерозиготною за геном eyeless. яка має нормальні очі і зачаткові крила. Визначити генотип і фенотип потомства.

35. Самець морської свинки, який має довгу (а ) чорну (В ) кудлату (С ) шерсть, схрещений із самкою, шерсть якої кудлата коротка і біла. В декількох пометах цієї пари одержано 15 кудлатих короткошерстних чорних свинок, 13 кудлатих довгошерстних чорних, 4 гладких короткошерстних чорних і 5 гладких довгошерстних чорних. Визначити генотипи батьків. Яке очікується співвідношення різних класів? Доказати статистично, чи відповідає розщеплення очікуваному співвідношенню.

36. У фігурних гарбузів ген W зумовлює біле забарвлення плодів, його рецесивний алель – жовте, ген D – дископодібну форму плода, d – кулеподібну. Схрещується рослина, гомозиготна за жовтим забарвленням і дископодібною формою плодів, з рослиною, гомозиготною за білим забарвленням та кулеподібною формою плодів. Якими будуть забарвлення і форма плодів: у рослин першого покоління. в потомстві від зворотнього схрещування рослин цього покоління з жовтим дископодібним батьком. з білим кулеподіб­ним гарбузом?

б) скільки фенотипів і в якому співвідношенні може бути отримано при самозапиленні цієї рослини, якщо припустити повне домінування за всіма парами алелів і незалежне успадкування?

40. У собак чорний колір шерсті домінує над кавовим, а коротка шерсть – над довгою. Обидві пари алелів не зчеплені. 1) Яку частину чорних короткошерстних цуценят можна очікувати від схрещування двох особин, гетерозиготних за обома ознаками? 2) Мисливець купив собаку чорного з короткою шерстю і хоче впевнитись, що він не несе алелів кавового кольору та довгої шерсті. Якого партнера за фенотипом і генотипом потрібно підібрати, щоб перевірити генотип купленого собаки? (Відповідь: 1) 9/16 або 56,2%; 2) треба схрестити купленого собаку з кавовим довгошерстним).

43. У шкідливої комахи – комара (Culex ) ген Kuf – вкорочення крила імаго – розміщений в третій групі зчеплення, а ген рубинових очей (ru ) лежить в другій хромосомі. Схрещували комарів з короткими крилами, але нормальними очима, з самками, які мали рубинові очі. В якому поколінні і з якою ймовірністю в потомстві від цього схрещування з’являться особини з рубиновими очима і вкороченими крилами?

46. У пекарських дріжджів є ауксотрофні форми, нездатні синтезувати аденін або лізін. За схрещування двох таких форм диплоїдний гібрид буває прототрофом, тобто він здатний синтезувати обидві необхідні сполуки. Опишіть результати тетрадного аналіза такого гібрида.

47. Дві клітини евглени зливаються в одну диплоїдну спору. Одна клітина має очко-стигму і жовтий хроматофор, друга не має стигми, але хроматофор у неї зелений. Яке потомство і в якому співвідношенні слід очікувати при проростанні цієї спори? Зверніть увагу, що евглени гаплоідні.

48. Схрещуються особини AaBbCcEe та AaBbCCEe. Яку частину потомства складуть особини генотипу AabbCCee. aabbccee. AaBBCcEE ?

49. У великої рогатої худоби ген комолості (відсутність ріг) домінує над рогатістю, а чале забарвлення шерсті формується як проміжна ознака при схрещуванні білих і червоних тварин. 1) Визначити ймовірність народження телят схожими на батьків від схрещування гетерозиготного комолого чалого бика з такою ж самою коровою. 2) За схрещування комолого чалого бика з рогатою чалою коровою народилося рогате чале теля. Потім цей бик схрещувався з рогатою червоною, рогатою білою, комолою чалою, комолою білою, комолою червоною коровами. Від усіх схрещувань телята були рогатими чалими. Визначити генотипи бика і всіх шести корів, що з ним схрещувалися. (Відповідь: 1) 6/16 або 37,5%; 2) А – ген комолості; а – ген рогатості; B – ген червоної масті; b – ген білої масті; Bb – чала масть. Генотип бика АаBb, корів: ааBb, ааbb, ааBB, АаBb, АаBB, Ааbb).

50. У дурмана пурпурне забарвлення квіток (Р ) домінує над білим (р ), а колючі насінні коробочки (S ) – над гладкими (s ). Пурпурно квіткова гладка рослина, схрещена з білоквітковою колючою, дала 320 пурпурно-квіткових колючих і 312 пурпурноквіткових гладких. Визначити фенотипи й генотипи нащадків, одержаних від схрещування цих двох генотипів F 1 між собою.

Источник: http://lit.govuadocs.com.ua/docs/213/index-26171-1.html?page=13

Смотрите еще:

  • Сорта жимолости павловской опытной станции Загрузка. Ленинградский великан — крупноплодный сорт Жимолости съедобной селекции Павловской опытной станции ВИР (Россия, Санкт-Петербург) с плодами среднего срока созревания. Кусты сильнорослые (в высоту — от 1 — 1,5 м, но не более 2,5 м, диаметром — около 1,6 м), слабораскидистые, прямостоячие, с компактной среднезагущенной […]
  • Челябинский завод котельного оборудования п роза Акционерное общество « Завод котельного оборудования » ( АО «ЗКО») современное предприятие энергомашиностроения . Специализированные производства АО «ЗКО» выпускают высокоэффективное котельное и трубопроводное оборудование для применения в энергетике и промышленности . Горелочные устройства от 1 до 40 […]
  • Лена ландрут майер германия 2010 евровидение Лена Майер-Ландрут впервые за 28 лет принесла Германии победу в "Евровидении". Ее исполнение покорило зрителей почти всех 39 европейских стран, принимавших участие в голосовании. Наибольшее количество баллов песне "Satellite" отдали жители Эстонии, Дании, Испании, Словакии, Латвии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Швейцарии. После […]
  • Использование зеленых околоплодников орехов Зеленый грецкий орех купить (1 килограмм) Отправляем почтой - в любой регион! Доставка в Москву почтой 3-7 дней Цена указана за 1 кг (примерно 40 плодов) При оплате заранее скидка 10% Внимание! Орехи продаем все лето, потому что есть желающие купить именно зеленые околоплодники. После 1 июля орехи сохраняют полностью зеленую оболочку, […]
  • Использование чубушника в ландшафтном дизайне Чубушник: популярные виды и сорта, выращивание и уход, размножение Период цветения: апрель май июнь июль Многолетник Зимует Влаголюбивый Бутоны появляются на концах коротеньких молодых побегов, и размещаются на кисти состоящей из 4—9 цветков. Цветки объемные, достигающие в диаметре 2,6 —7,6 см. Видовые цветки чаще простые, сортовые […]
  • Черноголовка как добраться на электричке лБЛ ДПЕИБФШ ДП юЕТОПЗПМПЧЛЙ йЪ нПУЛЧЩ ДП юЕТОПЗПМПЧЛЙ ЙДХФ БЧФПВХУЩ УП эЕМЛПЧУЛПЗП БЧФПЧПЛЪБМБ (УФБОГЙС НЕФТП эЕМЛПЧУЛБС - ЬФП ЛПОЕЮОБС ТБДЙБМШОПК МЙОЙЙ, ЙДХЭЕК ПФ лЙЕЧУЛПК ЮЕТЕЪ лХТУЛХА). чЩИПД ЙЪ НЕФТП ЙЪ РЕТЧПЗП ЧБЗПОБ ОБРТБЧП, ЪБФЕН ЙЪ РПДЪЕНОПЗП РЕТЕИПДБ ОБМЕЧП. у БЧФПЧПЛЪБМБ Ч юз НПЦОП ХЕИБФШ ПДОЙН ЙЪ УМЕДХАЭЙИ УТЕДУФЧ ФТБОУРПТФБ […]
  • Что делать с черной смородиной в августе Уход за смородиной после сбора урожая. Какие же операции по уходу за смородиной лучше всего выполнять сразу после завершения плодоношения? Профилактику проводят даже для здоровых растений. А вот если на кустах обнаруживаются очаги вредителей. то им потребуется уже другая, более серьезная обработка. Удалению подлежат, прежде всего, […]
  • Шаблон школьного колокольчика для вырезания Клубыпользователя Шаблоны-разные, часть 31, это подарок к празднику первого звонка или дню учителя, шаблоны. Белизна придает особый шарм вырезанной картине, шаблон школьного дневника word, словно добрый Дед Мороз вам весь год дарит приятные сюрпризы и дорогие подарки. Сшивая их по центру на пуговицу или бусинку, вырезание из […]